Kategóriák: 5 POSTAKOCSI KÁRTYA

5 PostakocsiPostakocsi története

Nagykanizsát földrajzi fekvése mindig is központi hellyé tette, elsősorban a közlekedésben játszott fontos szerepet.

A 18. század második felében hazánk felé is meginduló birodalmi postaforgalomba Nagykanizsa is bekapcsolódott. Az első, Magyarországra vonatkozó postalexikonban Nagy-Kanizsa, mint Batthyány herceg uradalmához tartozó mezőváros szerepelt.

A források szerint postaváltó állomás „Hahót és Iharos-berény között működött, nem messze van tőle a Mura folyó”. Ekkoriban már postaállomás is működött Nagy-Kanizsán, ami sokat jelentett a település életében, hiszen a hivatalosan Bécsből induló postaútnak Nagy-Kanizsán nemcsak váltóállomása volt – az elfáradt lovak frissel történő cseréje -, hanem irányító állomása is.

A város a hivatalos menetrendben is szerepelt, több járat indult és érkezett már a 19. század elején.